Haas Tool Holders
myaccount
phone
basket

Haas Tool Holders

Haas BOT Bolt On Tool Holders
For BOT & Hybrid Turret
VDI Static Tool Holders (Haas)
VDI40 Toolholders For Haas, VDI & Hybrid Turret
Haas Driven Tools - VDI Turret
(104.85 Shaft Length)
Haas Driven Tools - Haas & Hybrid Turret
(130.25 Shaft Length, SL40)